Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2013

6755 ed8b 390
Reposted frommiischa miischa viawishyouwerehere wishyouwerehere
9159 4815 390
hello spring!

March 26 2013

Jedyne co potrzeba dzisiejszemu światu to chwila CISZY. Błogiej, niczym nie zmąconej CISZY. Gubimy się w tym ciągłym zgiełku.
Reposted fromwhoever whoever viaespera espera
Sztuką jest kogoś opieprzyć w taki sposób, że jeszcze ci za to podziękuje.
Reposted fromapatyczna apatyczna viawszystkodupa wszystkodupa
2277 5740 390
Reposted fromtasya tasya viateletubisie teletubisie

March 25 2013

Luxury and company | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit
2142 1402 390
4967 1ff8 390
Reposted fromnexxt nexxt viaHopeKaris HopeKaris
3800 843a 390
Tak mi beztroski brakuje dziecięcej.
— Hey - Co tam?
5513 d9e9 390
Reposted fromClary Clary viawishyouwerehere wishyouwerehere
Reposted fromteraz teraz viaweheartit weheartit

March 12 2013

Trakai.
Reposted fromlietuva lietuva viapanda3 panda3

March 01 2013

Po co nosić maskę, gdy nie ma się już twarzy?

— Emil Cioran
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl